مقاله عنوان فارسی: ساکنان مکه (تاملی بر چگونگی سکونت قبایل مکه و میزان جمعیت قریش در آستانه ظهور اسلام) (عنوان عربی: سکان مکه (نظره تأمل حول کیفیه اسکان قبائل مکه و عدد سکان قریش علی اعتاب ظهور الاسلام)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی از صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: ساکنان مکه (تاملی بر چگونگی سکونت قبایل مکه و میزان جمعیت قریش در آستانه ظهور اسلام) (عنوان عربی: سکان مکه (نظره تأمل حول کیفیه اسکان قبائل مکه و عدد سکان قریش علی اعتاب ظهور الاسلام))
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: مکه
مقاله سکونت قبایل مکه
مقاله قریش
مقاله قریش بطحاء
مقاله قریش ظواهر (کلیدواژه عربی: مکه
مقاله اسکان قبائل مکه
مقاله قریش
مقاله قریش البطحاء
مقاله قریش الظواهر)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیرمرادیان مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: عزتی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
مکه به دلیل وجود کعبه و جایگاه بعثت پیامبر گرامی اسلام (ص)، باعث علقه های دینی و جاذبه های احترام آمیزی است، که کمتر اجازه واقع بینی می دهد، تا اذعان شود مکه قبل از ظهور اسلام برخلاف تصور مرکز زندگی شهری و دارای مردمانی یک جانشین نبوده، بلکه مرکزی زیارتی – تجاری بوده که عمدتا جاذبه های زیارتی و اقتصادی آن موجب استقرار و اسکان قبایل و عشایر در آنجا گردیده است. از سویی، همین نگاه قداست آمیز سبب شده، تا در برآورد میزان جمعیت مکه در دوره بعثت پیامبر (ص) و به تبع آن در وقایع صدر اسلام آمار و ارقام اغراق آمیزی ارائه شود. برای روشن تر شدن بحث، در این تحقیق چگونگی و نحوه سکونت قبایل مکه در دوره قبل و بعد از تسلط قریش بر مکه، میزان جمعیت مکه در آستانه ظهور اسلام، شناخت و تفکیک تیره ها و بطون قریش و جایگاه و اهمیت آن ها به ویژه از لحاظ شمار و ترکیب جمعیتی، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.