مقاله عنوان فارسی: زمینه های سیاسی و فرهنگی جدایی زیدیه از امامیه (عنوان عربی: خلفیات السیاسی و الثقافی لانفصال الزیدیه من الامامیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های اعتقادی کلامی (علوم اسلامی) از صفحه ۷ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: زمینه های سیاسی و فرهنگی جدایی زیدیه از امامیه (عنوان عربی: خلفیات السیاسی و الثقافی لانفصال الزیدیه من الامامیه)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: زیدیه
مقاله شیعه
مقاله فرقه گرایی
مقاله رافضه
مقاله إثنی عشری
مقاله أئمه
مقاله زید (کلیدواژه عربی: الزیدیه
مقاله الشیعه
مقاله إنفصال
مقاله الرافضه
مقاله الإثنی عشریه
مقاله الأئمه
مقاله زید)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقانوری علی
جناب آقای / سرکار خانم: بیات اصغری قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
فرقه زیدیه از جمله انشعابات و دسته بندی های درونی تشیع است که در آغازین سال های سده دوم هجری ظهور کرد. و بنابر زمینه ها و عوامل خاص سیاسی، اجتماعی راه خود را از ائمه اثنی عشر جدا ساخته و در طی زمان تبدیل به گروهی با عقاید کلامی، فقهی ویژه و متمایز از دیگر فرق تشیع شد. زمینه های نخستین جدایی تفکز زیدیان ازامامت مستمر شیعه اگر چه به ما قبل از قرن دوم می رسد، اما جدایی دینی و تاریخی این گروه را می توان در نیمه نخست قرن دوم هجری و بعد از قیام زید بن علی بن الحسین و عصر صادقین علیهم السلام علیه خاندان اموی داشت.
بررسی چگونگی، زمینه ها و عوامل سیاسی و فرهنگی انشعاب این گروه از پیکر تفکر امامیه و پاره ای از نتایج تاریخی آن، موضوع این نوشتار است که با استناد به منابع اصلی و کهن سامان یافته است.