مقاله عنوان فارسی: رییس جمهور و مسوولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران (عنوان عربی: مسؤولیه رئیس الجمهوریه فی تنفیذ الدستور فی الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در حکومت اسلامی از صفحه ۱۱۷ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: رییس جمهور و مسوولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران (عنوان عربی: مسؤولیه رئیس الجمهوریه فی تنفیذ الدستور فی الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: اصل (۱۱۳) قانون اساسی
مقاله اجرای قانون اساسی
مقاله مسوولیت رییس جمهور
مقاله استقلال قوا (کلیدواژه عربی: الماده (۱۱۳)
مقاله الدستور
مقاله تنفیذ الدستور
مقاله مسؤولیه رئیس الجمهوریه
مقاله استقلال القوی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی فرید
جناب آقای / سرکار خانم: عبداللهی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
به موجب اصل (۱۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رییس جمهور، «مسوول اجرای قانون اساسی» شناخته شده است، با توجه به اینکه یکی از شوون این مقام «ریاست قوه مجریه» است، محدوده این مسوولیت را نمی توان ناظر بر «قوای سه گانه»، قلمداد نمود؛ چرا که این موضوع، عملا زمینه نقض «اصل استقلال قوا» را فراهم می آورد. همچنین با توجه به زمینه های سلب صلاحیت «تنظیم روابط قوای سه گانه» از رییس جمهور در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ و ارتباط این صلاحیت با بحث «نظارت بر اجرای قانون اساسی» نیز نمی توان گفت که «بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» صلاحیت این امر را دارد، بلکه این مهم، صرفا در صلاحیت «بالاترین مقام رسمی کشور» بوده و با توجه به آنکه از «ابزارهای اصلی» اعمال صلاحیت «حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» توسط مقام رهبری، (مصرح در بند (۷) اصل (۱۱۰) قانون اساسی)، امکان «نظارت بر اجرای قانون اساسی» است. لذا هرگونه برداشتی غیر از برداشت فوق، مغایر با این اصل نیز قلمداد خواهد شد. بنابراین، طبق اصل (۱۱۳) و (۱۲۱) قانون اساسی، رییس جمهور، مسوول پاسداری از جنبه های اجرایی قانون اساسی، صرفا در آن قسمت از قوه مجریه که تحت ریاست مستقیم وی است، می باشد.