مقاله عنوان فارسی: رویکردهای مطالعات سیاسی در قرآن کریم (عنوان عربی: إتجاهات الدراسات السیاسیه فی القرآن الکریم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های سیاست اسلامی از صفحه ۳۹ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: رویکردهای مطالعات سیاسی در قرآن کریم (عنوان عربی: إتجاهات الدراسات السیاسیه فی القرآن الکریم)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: قرآن کریم
مقاله دانش سیاسی
مقاله مطالعات درجه اول
مقاله مطالعات درجه دوم
مقاله مرجعیت علمی (کلیدواژه عربی: القرآن الکریم
مقاله العلوم السیاسیه
مقاله المرجعیه العلمیه
مقاله الدراسات الثانویه
مقاله الدراسات الأولیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهروزی لک غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
قرآن کریم، این متقن ترین پیام الهی برای سعادت بشر، هر چند پس از نزول همواره در اختیار جهانیان بوده است، تاکنون برای گشودن گره های دست و پاگیری که بشر را از سعادت بازداشته مورد توجه جدی قرار نگرفته است. برای جبران این خلا باید به این پرسش پاسخ داد که چگونه می توان با بهره گیری از قرآن کریم معضلات سیاست را حل و فصل کرد (سوال). کشف این چگونگی از طریق تفسیر موضوعی سیاست در قرآن و مرجعیت بخشی به آن، همسو با اسلامی سازی دانش سیاسی، میسر است (فرضیه). بررسی این فرضیه منوط به شناسایی و تبیین رویکردهای مطالعات سیاسی در قرآن کریم است (روش)، با این نیت که مرجعیت علمی قرآن به تصویر کشیده شود (هدف). بر این اساس، باید گفت مطالعات درجه دوم (تاثیر قرآن بر مطالعات سیاسی) بر مطالعات درجه اول (بررسی دیدگاه های سیاسی قرآن) رجحان دارد (یافته ها).