مقاله عنوان فارسی: روش های سازمان دهی متداول سکه ها و اسکناس ها در موزه های ایران و مقایسه آن با روش های برتر سازمان دهی این اشیا (با تاکید بر موزه های حاوی سکه و اسکناس مطرح جهان) (عنوان عربی: اسالیب التنظیم المتداوله للمسکوکات و الاوراق النقدیه فی المتاحف الایرانیه و مقارنتها بالاسالیب الفضلی لتنظیم هذه الاشیاء (مع التاکید علی المتاحف الحاویه للمسکوکات و العملات الورقیه و المرموقه عالمیا)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی از صفحه ۷ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: روش های سازمان دهی متداول سکه ها و اسکناس ها در موزه های ایران و مقایسه آن با روش های برتر سازمان دهی این اشیا (با تاکید بر موزه های حاوی سکه و اسکناس مطرح جهان) (عنوان عربی: اسالیب التنظیم المتداوله للمسکوکات و الاوراق النقدیه فی المتاحف الایرانیه و مقارنتها بالاسالیب الفضلی لتنظیم هذه الاشیاء (مع التاکید علی المتاحف الحاویه للمسکوکات و العملات الورقیه و المرموقه عالمیا))
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: ذخیره اطلاعات
مقاله بازیابی اطلاعات
مقاله سازمان دهی
مقاله شماره دهی
مقاله نظم
مقاله سکه ها
مقاله اسکناس ها
مقاله موزه های سکه و اسکناس (کلیدواژه عربی: ادخار المعلومات
مقاله تقییم المعلومات
مقاله التنظیم
مقاله الترقیم
مقاله النظم
مقاله المسکوکات
مقاله الاوراق النقدیه
مقاله متاحف المسکوکات و الاوراق النقدیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقی زاده سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی شریف آبادی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: کربلاآقایی کامران معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
هدف پژوهش، شناسایی و بررسی روش های سازمان دهی متداول سکه ها و اسکناس ها در موزه های ایران، و مقایسه آن با روش های برتر سازمان دهی این اشیاء، با تاکید بر موزه های حاوی سکه و اسکناس مطرح جهان است. این پژوهش، پیمایشی و توصیفی است. پژوهشگران با مطالعه منابع مرتبط و به ویژه استفاده از ابزار مصاحبه به جمع آوری اطلاعات پرداخته است. در پژوهش، مصاحبه باز به کار برده شده است. (مصاحبه حضوری، تلفنی و از طریق پست الکترونیک). جامعه پژوهش موزه های حاوی سکه و اسکناس ایران و مطرح خارج از ایران است. ۶۵ موزه دار (۱۳ موزه دار ایرانی و ۵۲ موزه دار خارج از ایران) در مصاحبه شرکت کردند.