مقاله عنوان فارسی: روش شناسی نظریه عقلانیت طه عبدالرحمن (عنوان عربی: منهجیه النظریه العقلانیه لطه عبدالرحمن) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۱۲۱ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: روش شناسی نظریه عقلانیت طه عبدالرحمن (عنوان عربی: منهجیه النظریه العقلانیه لطه عبدالرحمن)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: روش شناسی
مقاله منطق
مقاله عقلانیت
مقاله کنش عادی
مقاله کنش ارتقایی
مقاله کنش اکتمالی
مقاله مدرنیته (کلیدواژه عربی: المنهجیه
مقاله المنطق
مقاله العقلانیه
مقاله التفاعل الطبیعی
مقاله التفاعل الارتقائی
مقاله التفاعل الاکتمالی
مقاله الحداثه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیگی ملک آباد هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
عقلانیت در فلسفه، جامعه شناسی، اقتصاد، منطق و سایر علوم کاربردهایی دارد و هر کدام باید به طور جداگانه مورد بحث قرار گیرند. دکتر طه عبدالرحمن فیلسوف و متفکر معاصر مغربی، با استفاده از دستاورد علوم جدید و با تکیه بر معارف اصیل اسلامی، نظریه عقلانیت را طرح کرده است. این مقاله به روش شناسی نظریه عقلانیت وی پرداخته است. حاصل اینکه این پژوهش ضمن اذعان به کارآیی روش تجربی و عقلانیت ابزاری در برخی عرصه ها آن را ناقص دانسته و انحصار عقلانیت به آن را موجب سقوط انسان می داند.