مقاله عنوان فارسی: روش شناسی اندیشه اجتماعی دورکیم، وینچ و علامه طباطبایی (عنوان عربی: منهجیه الفکر الاجتماعی لدورکایم وفنج والعلامه الطباطبائی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: روش شناسی اندیشه اجتماعی دورکیم، وینچ و علامه طباطبایی (عنوان عربی: منهجیه الفکر الاجتماعی لدورکایم وفنج والعلامه الطباطبائی)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: اندیشه اجتماعی
مقاله جامعه شناسی
مقاله روش شناسی
مقاله دورکیم
مقاله وینچ
مقاله علامه طباطبایی
مقاله نظریه (کلیدواژه عربی: الفکر الاجتماعی
مقاله علم الاجتماع
مقاله المنهجیه
مقاله دورکایم
مقاله فنج
مقاله العلامه الطباطبائی
مقاله النظریه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی پور قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
جامعه شناسی تحت تاثیر مکاتب فلسفی، موضوع، هدف و روش های متفاوتی را اتخاذ نموده است. جامعه شناسی دورکیم، بر فلسفه اثباتی کنت مبتنی است و علم را به سطح واقعیات قابل مشاهده تقلیل داده، بدون توجه به معنای رفتار، تنها تبیین علی را در دستور کار خود قرار می دهد. جامعه شناسی وینچ، با تکیه بر فلسفه ویتگنشتاین دوم، بدون توجه به علل پدیده های اجتماعی، تفسیر رفتار معنادار با روش های تفهمی و بررسی دلایل انجام کنش را برجسته می سازد. علامه طباطبایی نیز بر مبنای حکمت صدرایی، حس، عقل، شهود و وحی را به عنوان منابع معرفت می پذیرد و معتقد است هر یک به سطحی از واقعیت نظر دارد. از این رو، نظریه های متنوع تفسیری، تبیینی، هنجاری و انتقادی بر مبنای ایشان قابل طرح است که هر یک از منبعی خاص برخاسته و به سطحی از واقعیت اشاره دارد و با آزمون های ویژه ای نیز مورد بررسی قرار می گیرد.