مقاله عنوان فارسی: روش حل تزاحم های اخلاقی با تاکید بر دیدگاه آیت اله مصباح (عنوان عربی: اسلوب حل التزاحمات الأخلاقیه آراء آیه الله مصباح الیزدی مثلا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش نامه اخلاق از صفحه ۳۹ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: روش حل تزاحم های اخلاقی با تاکید بر دیدگاه آیت اله مصباح (عنوان عربی: اسلوب حل التزاحمات الأخلاقیه آراء آیه الله مصباح الیزدی مثلا)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: تزاحم
مقاله مفید للمجتمع
مقاله هدف مطلوب
مقاله احکام اخلاقی
مقاله حد وسط (کلیدواژه عربی: التزاحم
مقاله المفید للمجتمع
مقاله الهدف المطلوب
مقاله الأحکام الأخلاقیه
مقاله الحد الوسط)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذربایجانی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: بلوکی افضل
جناب آقای / سرکار خانم: مصلح نژاد محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
از جمله مسائل فلسفه اخلاق که به عنوان معضل اخلاق کاربردی مطرح است، تزاحم قواعد و افعال اخلاقی است، بدین معنا که گاه مکلف مختار، در انجام وظایف خود متحیر می شود و نمی داند وظیفه فعلی او انجام کدام عمل اخلاقی است. هدف از انجام این تحقیق ارائه روشی مناسب از میان روش های گوناگون برای رفع تزاحم های اخلاقی است که به روش تحلیلی توصیفی انجام می گیرد. در این مقاله، روش هایی برای حل تزاحم مطرح می گردد و در نهایت دیدگاه آیت اله مصباح در زمینه حل تزاحم های اخلاقی مورد بررسی قرار می گیرد. ایشان در این زمینه دو روش به دست داده اند: ذو جهات بودن فعل واحد و تقیید موضوع های اخلاقی به قید «مفید للمجتمع». در این نوشتار به تحلیل و بررسی روش دوم که مورد پذیرش ایشان است، پرداخته و نتیجه گرفته ایم که معیارهای مطرح شده در این روش، کارآمد نیست، چنان که تقیید موضوعاتی چون عدالت یا حسادت به قید مفید و غیرمفید، نادرست است.