مقاله عنوان فارسی: روان شناسی کمال در قرآن (عنوان عربی: علم نفس الکمال فی القرآن) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در مطالعات اسلام و روانشناسی از صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: روان شناسی کمال در قرآن (عنوان عربی: علم نفس الکمال فی القرآن)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: شخصیت
مقاله کمال
مقاله قرآن
مقاله کمال گرایی
مقاله انسان کامل
مقاله روان شناسی کمال (کلیدواژه عربی: الشخصیه
مقاله الکمال
مقاله القرآن
مقاله المیل الی الکمال
مقاله الإنسان الکمال
مقاله علم نفس الکمال)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی پور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نیک صفت ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، مطالعه ای نظری و تطبیقی درباره مفهوم روان شناختی کمال از دیدگاه روان شناسی و قرآن است. این مقاله از نوع مروری، با استفاده از روش کتابخانه ای، به شیوه تحلیل محتوای متون دینی و در راستای تبیین و تکمیل موضوع های مرتبط با روان شناسی کمال تدوین شده است. برای رسیدن به هدف، مفاهیم جانبی و فرعی تری، مثل انگیزه کمال گرایی، محتوای کمال، ساختار و فرایند کمال گرایی از دیدگاه قرآن نیز بحث شده است. بعضی از نتایج و دستاوردهای این پژوهش بیانگر آن است که قرآن یک الگوی کمال ارائه می دهد که از نظر انگیزه، محتوا، فرایند، ساختار و ویژگی ها، متفاوت و جامع تر است از آنچه که در دیدگاه های روان شناسان آمده است.