مقاله عنوان فارسی: رهن اسکناس (عنوان عربی: رهن العمله الورقیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۳۹ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: رهن اسکناس (عنوان عربی: رهن العمله الورقیه)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: رهن
مقاله اسکناس
مقاله مال مادی
مقاله عین معین
مقاله قبض (کلیدواژه عربی: الرهن
مقاله العمله
مقاله الورقیه
مقاله المال المادی
مقاله العین المعین
مقاله القبض)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی فرد علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
صحت و بطلان رهن اسکناس محل اختلاف نظر است. برخی آن را باطل و برخی آن را صحیح می دانند. نگارندگان مقاله حاضر بر این باورند؛ از آنجایی که مال و مالیت عناوین عرفی هستند و در نصوص تعریفی از آنها ارائه نشده است، باید برای کشف معنای آنها به عرف مراجعه کرد. شواهد و قرائن موجود در عرف دال بر آن است که عرف اسکناس را مال می داند نه سند و از آنجایی که که قابل درک با حواس است، پس مال مادی است. نظر منتخب در این مقاله آن است که بین تعریف مال مادی و عین معین از نظر منطقی رابطه تساوی وجود دارد؛ لذا اسکناس عین معین است و از این جهت اشکالی بر رهن پول نیست. چنانچه رهن اسکناس دارای غایتی عقلایی باشد که البته می توان مواردی را برای آن یافت؛ رهن آن صحیح و در غیر این صورت باطل است.