مقاله عنوان فارسی: رمز و اسطوره و تصویر رمزی در دیوان ابی ماضی (عنوان عربی: الرمز والأسطوره والصوره الرمزیه فی دیوان أبی ماضی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: رمز و اسطوره و تصویر رمزی در دیوان ابی ماضی (عنوان عربی: الرمز والأسطوره والصوره الرمزیه فی دیوان أبی ماضی)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: ابوماضی
مقاله رمز
مقاله اسطوره
مقاله تصویر رمزی
مقاله حکایت ها (کلیدواژه عربی: أبوماضی
مقاله الرمز
مقاله الأسطوره
مقاله الصوره الرمزیه
مقاله الحکایات الشعریه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصلانی سردار
جناب آقای / سرکار خانم: شاملی نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی عسکرعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
ابو ماضی از شاعران پیشگام در زمینه رمز و اسطوره است، اما بیشتر تحقیقاتی که در مورد او صورت گرفته، به این موضوع از دیدگاه هنری نپرداخته، بلکه بیشتر متوجه جوانب اخلاقی و تشبیهی بوده، به گونه ای که او در زمینه تصویر های حسی، شاعری بزرگ به حساب آمده است، اما کمتر تحقیقی به جنبه ابداعی و هنری تصویرهایش پرداخته است. این تحقیق به بررسی رمزها و تصویرهای رمزی این شاعر پرداخته، و نشان داده که بسیاری از تعبیرهای او مبتنی بر تصویرهای بیانی و تشبیهی و مقایسه ای است، و توجه او بیشتر جوانب ظاهری رمزها بوده، بدون آنکه حقیقت روانی و فراگیر در ورای آن باشد. هر چند که حکایتهای رمزی سهمی عمده ای در شعر او داشته، و ارزش اخلاقی و اجتماعی بارزی دارند، اما اندکی از آنها، در دایره تصویر رمزی هنری وارد می شود، و این امر از آن جهت است که شاعر بیشتر در پی بیان تفکری خاص یا موعظه ای اخلاقی هست، نه حقیقتی درونی. و کمتر تصویری و رمزی در دیوان او به چشم می خورد که از حدود موازنه و حس جامد فراتر رود و بینشی وحدت گرایانه را جایگزین آن کند، و در پی واقعیتی روانی باشد، اما این تصاویر اندک نیز توانسته اند در آسمان هنر اوج بگیرند.