مقاله عنوان فارسی: رتبه بندی شان اخلاقی موجودات ناسوتی (عنوان عربی: ترتیب الشأن الأخلاقی لدی الموجودات الناسوتیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش نامه اخلاق از صفحه ۱۴۳ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: رتبه بندی شان اخلاقی موجودات ناسوتی (عنوان عربی: ترتیب الشأن الأخلاقی لدی الموجودات الناسوتیه)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: هرم هستی
مقاله شان اخلاقی
مقاله نفی شیءانگاری
مقاله سریان صفات کمالی
مقاله معیار اشرفیت (کلیدواژه عربی: سلم الوجود
مقاله الشأن الأخلاقی
مقاله نفی الشیئیه
مقاله سریان الصفات الکمالیه
مقاله معیار الأشرفیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمیان صیقلانی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
نگاه خاص برخی اندیشمندان نسبت به انسان، برآمده از مبانی گیتی شناختی ویژه ای است که بشر را به خاطر برخورداری از عقل و خرد، یگانه موجود دارای «شخصیت» در هستی شناخته و موجودات دیگر را در حد «شیء و ابزار» برای زندگی بشر تنزل داده است.این در حالی است که حکمت اسلامی با الهام از قرآن نه تنها همه موجودات و محیط زیست را برخوردار از شعور و شخصیت می داند، بلکه برای ارزیابی شان اخلاقی موجودات، معیارهای ویژه ای مطرح کرده و نمودار دیگری برای تبیین شرافت موجودات در گیتی قائل است. در این مقاله تلاش شده تا پس از تحلیل اجمالی دیدگاه رقیب، نظر قرآن نیز دراین باره تبیین گردد.