مقاله عنوان فارسی: راهکارهای مهجوریت زدایی از آموزه های سیاسی و اجتماعی قرآن از دیدگاه امام خمینی (قدس سره) (عنوان عربی: السبل الکفیله بعدم هجران التعالیم السیاسیه والاجتماعیه القرآنیه من وجهه نظر الإمام الخمینی (رحمه الله)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در حکومت اسلامی از صفحه ۱۵۱ تا ۱۷۷ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: راهکارهای مهجوریت زدایی از آموزه های سیاسی و اجتماعی قرآن از دیدگاه امام خمینی (قدس سره) (عنوان عربی: السبل الکفیله بعدم هجران التعالیم السیاسیه والاجتماعیه القرآنیه من وجهه نظر الإمام الخمینی (رحمه الله))
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: امام خمینی (قدس سره)
مقاله مهجوریت قرآن
مقاله آموزه های سیاسی و اجتماعی قرآن
مقاله مهجوریت زدایی
مقاله مصلحان دینی (کلیدواژه عربی: الإمام الخمینی (رحمه الله)
مقاله هجران القرآن الکریم
مقاله التعالیم السیاسیه والاجتماعیه القرآنیه
مقاله عدم الهجران
مقاله المصلحون الدینیون)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فقیهی زاده عبدالهادی
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفی امین یونس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عنوان فارسی:
امام خمینی (قدس سره) با اعتقاد به جامعیت همه جانبه قرآن کریم، بر آن است تا در آثار مختلف خود و به طرق گوناگون راهکارهایی را برای مهجوریت زدایی از آموزه های سیاسی و اجتماعی آن ارائه نماید. برخی از این راهکارها جنبه نظری و برخی دیگر جنبه رفتاری و عملی دارند. لذا تمسک به آموزه های قرآن و اهل بیت (ع)، نگارش و تدوین تفاسیر سیاسی و اجتماعی شایسته، آزادی عقیده و بیان، تقویت خودباوری و خودشناسی و احیای اجتهاد همه جانبه قرآن محور در زمره راهکارهای نظری و برخی دیگر همچون تشکیل حکومت اسلامی، ظلم ستیزی و سازش ناپذیری، تقویت وحدت مسلمانان و تقریب میان مذاهب اسلامی، احیای امر به معروف و نهی از منکر و ترویج اقتصاد مبتنی بر آموزه های اخلاقی قرآن از مهم ترین موارد و راهکارهای رفتاری و عملی مهجوریت زدایی از آموزه های قرآن کریم به شمار می روند.