مقاله عنوان فارسی: راهبردهای عدالت سیاسی از منظر قرآن کریم (عنوان عربی: طرق واستراتیجیات العداله السیاسیه من منظار القرآن) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سیاست متعالیه از صفحه ۷ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: راهبردهای عدالت سیاسی از منظر قرآن کریم (عنوان عربی: طرق واستراتیجیات العداله السیاسیه من منظار القرآن)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: عدالت سیاسی
مقاله راهبردهای سیاسی اجتماعی
مقاله نظارت همگانی
مقاله مشورت
مقاله تکافل
مقاله شایسته سالاری (کلیدواژه عربی: العداله السیاسیه
مقاله الطرق والاسالیب السیاسیه – الإجتماعیه
مقاله الإشراف الجماعی
مقاله الإستشاره
مقاله التکافل
مقاله الجداره الحاکمه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدباقری سیدکاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
مقاله حاضر در پی بررسی عدالت سیاسی از منظر قرآن کریم است که رسالت انبیا را اقامه قسط توسط مردم بیان می کند. با عدالت سیاسی از وجود توازن، رعایت قانون و توزیع مطلوب قدرت میان شهروندان سخن به میان می آید و ارزشی است که با فراگیرشدن آن، امور جامعه، در پیوند با قدرت، به تناسب در جای خود، قرار می گیرد و حقوق شهروندان به شایستگی ادا می شود. قرآن کریم، کتابی است برای همه زمان ها و مکان ها، راهبردها و خط مشی های عدالت را بیان کرده است، این راهبردها، دارای اصولی پیشینی مانند همراهی عدالت فردی و اجتماعی، مبارزه با ظلم و عدالت طلبی است که نقشی تاثیرگذار در برداشت ها دارند. بر اساس آیات، مبانی و منطق کلام الهی، راهبردهای عدالت سیاسی را می توان در مواردی چون مسوولیت و نظارت همگانی، تکافل و همیاری سیاسی، شایسته سالاری و مشورت، رصد کرد.