مقاله عنوان فارسی: رابطه جهت گیری دینی، باورهای دینی و باور به عدالت اجتماعی (عنوان عربی: التوجه الدینی والمعتقدات الدینیه والإیمان بالعداله الاجتماعیه لدی المعلمین التربویین) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در روان شناسی و دین از صفحه ۳۱ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: رابطه جهت گیری دینی، باورهای دینی و باور به عدالت اجتماعی (عنوان عربی: التوجه الدینی والمعتقدات الدینیه والإیمان بالعداله الاجتماعیه لدی المعلمین التربویین)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: جهت گیری دینی
مقاله باور دینی
مقاله باور عدالت اجتماعی
مقاله مربیان پرورشی (کلیدواژه عربی: التوجه الدینی
مقاله الاعتقاد الدینی
مقاله الاعتقاد بالعداله الاجتماعیه
مقاله المعلمون التربویون)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمشیری بابک
جناب آقای / سرکار خانم: خوشبخت فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: ایران پور ماه منیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
هدف از این پژوهش شناسایی رابطه بین جهت گیری دینی، باورهای دینی و باور به عدالت اجتماعی در بین مربیان پرورشی بود. بدین منظور، تعداد ۱۸۰ مربی پرورشی (۱۳۲ زن و ۴۸ مرد) به سه پرسش نامه جهت گیری دینی، باورهای دینی و باور به عدالت اجتماعی پاسخ دادند. جهت گیری دینی با دو بعد درونی و بیرونی، باورهای دینی با چهار بعد گناه، عشق خود مرکز، عشق دیگر مرکز و قراردادی و باور به عدالت اجتماعی با یک نمره کل، در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در افرادی که دارای جهت گیری دینی درونی بودند و نیز در افرادی که دارای باور عشق دیگر مرکز بودند، باور به عدالت اجتماعی بالاتر بود. همچنین هر دو نوع جهت گیری دینی (درونی و بیرونی) به صورت مثبت و معنادار هر چهار نوع باور دینی (گناه، عشق خود مرکز، عشق دیگر مرکز و قراردادی) را پیش بینی نمود. به عبارت دیگر، مربیانی که بیشتر به دلیل خود دین، به دنبال دین هستند، باور عمیق تری به عدالت اجتماعی دارند. در مقابل، مربیانی که غالبا نگاهشان به دین به صورت ابزاری و منفعت طلبانه است، آنچنان که باید و شاید به عدالت اجتماعی اعتقاد ندارند.