مقاله عنوان فارسی: دین و اقبال فطری به آن در نگاه صدرالمتالهین شیرازی (عنوان عربی: الدین و الأقبال الفطری له من وجهه نظر صدرالمتألهین الشیرازی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در معارف عقلی از صفحه ۱۶۹ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: دین و اقبال فطری به آن در نگاه صدرالمتالهین شیرازی (عنوان عربی: الدین و الأقبال الفطری له من وجهه نظر صدرالمتألهین الشیرازی)
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: دین
مقاله ایمان
مقاله اسلام
مقاله فطرت
مقاله صدرالمتالهین شیرازی (کلیدواژه عربی: الدین
مقاله الإیمان
مقاله الإسلام
مقاله الفطره
مقاله صدرالمتألهین الشیرازی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نویی ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
صدرالدین شیرازی بارها در مقام تعریف دین برآمده است. البته هر بار با رویکردی به دین نگریسته است که تنها با نگاهی جامع به آنها می توان مقصود وی از دین را باز شناخت. او در زمینه اقبال انسان ها به دین ، بر انطباق دین با فطرت کمال طلب و خواهان سعادت مطلق انسان توجه می کند و افزون بر تصریح به فطری بودن آموزه های مختلف دینی، به ارائه تنبیه در این راستا نیز روی آورده است. در نوشتار پیش رو بعد از تبیین و تحلیل هویت دین در نگاه این فیلسوف مسلمان، به تبیین نگاه وی در باب گرایش فطری انسان ها به دین پرداخته خواهد شد.