مقاله عنوان فارسی: دوگانگی نفس و بدن در حکمت متعالیه (عنوان عربی: ازدواجیه النفس والبدن فی الحکمه المتعالیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در معارف عقلی از صفحه ۷۷ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: دوگانگی نفس و بدن در حکمت متعالیه (عنوان عربی: ازدواجیه النفس والبدن فی الحکمه المتعالیه)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: بدن
مقاله نفس
مقاله روحانیه البقاء
مقاله جسمانیه الحدوث
مقاله حرکت جوهری (کلیدواژه عربی: البدن
مقاله النفس
مقاله روحانیه البقاء
مقاله جسمانیه الحدوث
مقاله الحرکه الجوهریه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیری علی
جناب آقای / سرکار خانم: مرشدلو قمر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
نحوه ارتباط نفس و بدن، و به عبارتی مساله ثنویت در فلسفه، معضل رابطه نفس و بدن را پیش می آورد که امروزه یکی از جدی ترین مسائل فلسفه ذهن محسوب می شود. هیچ کدام از فیلسوفان غربی نتوانسته اند در پاسخ به این مساله کامیاب باشند، اما در جهان اسلام، ملاصدرا با ابداع مبانی فلسفی جدید، از جمله اصالت وجود، حرکت جوهری و تشکیک در وجود، طرحی نو از کل مسائل فلسفی از جمله مسائل نفس ارائه داد که بی سابقه بوده است. از نظر وی نفس در آغاز حدوث دارای صورت جسمانی است و بدن مرتبه نازل اوست و سپس در اثر حرکت جوهری به مراتب دیگر دست می یابد. بنابراین صدرالدین شیرازی، بر مبنای حدوث جسمانی نفس و حرکت جوهری آن، رابطه نفس و بدن را رابطه اتحادی و بر همین مبنا انسان را حقیقتی ذومراتب می داند و در نتیجه از این طریق، تاثیر و تاثر متقابل نفس و بدن را تبیین می کند.