مقاله عنوان فارسی: دلالت های نظریه فطرت در نظریه فرهنگی (عنوان عربی: دلالات نظریه الفطره فی النظریه الثقافیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۵۵ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: دلالت های نظریه فطرت در نظریه فرهنگی (عنوان عربی: دلالات نظریه الفطره فی النظریه الثقافیه)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: فطرت
مقاله طبیعت
مقاله دین
مقاله فرهنگ
مقاله نظریه های فرهنگ (کلیدواژه عربی: الفطره
مقاله الطبیعه
مقاله الدین
مقاله الثقافه
مقاله النظریات الثقافیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لبخندق محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
«نظریه فطرت»، سرشتی برای انسان تصویر می کند که الهی، فراگیر، تبدیل ناپذیر، غیراکتسابی و مصون از خطاست و سایر موجودات، بدین سیاق از آن بهره مند نیستند. ازاین رو، فطرت، وجه تمایز انسان از سایر موجودات است. ورود مفهوم «فطرت» به مبادی علوم مختلف، تبعات معرفتی فراوانی به همراه دارد. نظریه فرهنگی، یکی از دانش هایی است که با ورود مفهوم «فطرت» بدان، دستاوردهای علمی مهمی حاصل خواهد شد. «ابتناء بقاء فرهنگ ها بر عناصر فطری»، «بهره مندی همه فرهنگ ها از فطرت الهی»، «معتبر دانستن بخشی از تفاوت های فرهنگی جوامع»، «تحلیل بحران های فرهنگی بر اساس فطرت»، «رأی به تعالی پذیری همه فرهنگ ها»، «فطری دانستن ارتباطات»، «امکان گفت وگوی فرهنگ ها با زبان فطرت»، «مفاهمه ذاتی فرهنگ ها با فرهنگ دینی» و «ورود به سیاست گذاری فرهنگی مبتنی بر نظریه فطرت»، در جمله موضوعاتی هستند که در این مقاله، به عنوان دلالت های نظریه فطرت در نظریه فرهنگی مورد بررسی و نقد قرار گرفته اند.