مقاله عنوان فارسی: دانش طب و طبقه بندی علوم در تمدن اسلامی (عنوان عربی: علم الطب و تصنیف العلوم فی الحضاره الاسلامیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی از صفحه ۳۳ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: دانش طب و طبقه بندی علوم در تمدن اسلامی (عنوان عربی: علم الطب و تصنیف العلوم فی الحضاره الاسلامیه)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: طب
مقاله طبقه بندی علوم
مقاله طبقه بندی طب
مقاله علوم شرعی
مقاله طب نظری
مقاله طب عملی (کلیدواژه عربی: الطب
مقاله تصنیف العلوم
مقاله تصنیف الطب
مقاله العلوم الشرعیه
مقاله الطب النظری
مقاله الطب العملی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریعت پناهی سیدماهیار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
پژوهش حاضر به جایگاه علم طب در طبقه بندی علوم پرداخته است تا روش لازم جهت کسب تخصص و مراتب تدریس آن علم برای استاد و دانشجو معین گردد. نتیجه تحقیق نیز گویای این است که علم طب همواره در شاخه علوم غیردینی (غیرشرعی) و در شاخه فرعی از علوم طبیعی و در حوزه حکمت نظری و از علوم آلی و عقلی (فلسفی) و غیرعملی (نظری) رده بندی شده است. طب نظری نیز مقدمه شناخت طب عملی است اما، بدون آموزش طب عملی، طب نظری از حیطه حکمت خارج است. پس نظام آموزش طب به دلیل ماهیت دنیوی آن باید زیر نظر مستقیم نظام آموزشی شرعی رشد و نمو کند و طبیب باید در علوم شرعی نیز مرتبه ای از تخصص و تبحر را کسب نماید تا سعادت دینوی و اخروی او تامین شود و از طرف دیگر از انحرافات جدی ناشی از علم صرفا دنیوی نیز جلوگیری گردد.