مقاله عنوان فارسی: دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی: هویت ها و بنیان ها (عنوان عربی: العقل السیاسی فی الحضاره الاسلامیه: الهویه والبنیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در سیاست متعالیه از صفحه ۸۱ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی: هویت ها و بنیان ها (عنوان عربی: العقل السیاسی فی الحضاره الاسلامیه: الهویه والبنیه)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: سنت
مقاله تمدن اسلامی
مقاله دانش سیاسی (کلیدواژه عربی: السنه
مقاله الحضاره الاسلامیه
مقاله المعرفه السیاسیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پزشکی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکید فارسی:
تمدن جدید بر مبنای فلسفه پایه گذاری شده است از این رو ارائه دانش سیاسی در تمدن اسلامی به زبان عقلی- فلسفی ضرورتی غیرقابل انکار می باشد. شناساندن دانش سیاسی عقلی تمدن اسلامی امکان مطالعات تطبیقی از یک سو و مطالعات بین رشته ای از سوی دیگر را در سطح بین المللی فراهم می کند. روش به کار رفته در این مقاله، «اسنادی» است و با رویکرد تفسیری به شناساندن دانش سیاسی می پردازد. نوشته حاضر نحوه فهم و درک مسلمانان را از این دانش و فرآیند تولید آن را در تمدن اسلامی نشان می دهد. از داده های این پروژه می توان برای نظریه پردازی سیاسی، تاریخ نگاری دانش سیاسی و فلسفه دانش سیاسی در تمدن اسلامی استفاده کرد.