مقاله عنوان فارسی: دانش سیاسی حوزوی، سرشت و مختصات آن (عنوان عربی: العلم السیاسی الحوزوی: الطبیعه والخصوصیات) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در سیاست متعالیه از صفحه ۹۷ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: دانش سیاسی حوزوی، سرشت و مختصات آن (عنوان عربی: العلم السیاسی الحوزوی: الطبیعه والخصوصیات)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: دانش
مقاله دانش سیاسی
مقاله حوزوی
مقاله حوزه ای
مقاله نص
مقاله شرایط اجتماعی و سیاسی
مقاله مراکز دورگه (کلیدواژه عربی: المعرفه
مقاله المعرفه السیاسیه
مقاله الحوزوی
مقاله النص
مقاله الظروف الاجتماعیه و السیاسیه
مقاله المراکز المختلطه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراتی عبدالوهاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
بستر شکل گیری موضوع مقاله حاضر بعنوان «دانش سیاسی حوزوی»، این سه سوال است: عوامل اجتماعی و معرفتی ظهور مراکز دورگه آموزشی و پژوهشی در عرصه علوم سیاسی در حوزه علمیه قم کدام اند؟
نهادها و مراکزی که طی این سه دهه به توزیع و احیانا تولید دانش سیاسی پرداخته اند، کدام اند؟
ظرفیت ها و محدودیت های هر یک از مراکز در بسط و نهادینه کردن دانش سیاسی در حوزه علمیه قم چیست؟
فرضیه و پاسخ اولیه مقاله حاضر آن است که دانش سیاسی حوزه علمیه قم، برایند تعامل و شرایط سه مولفه نصوص اسلامی، روحانیت (به عنوان مفسر) و شرایط اجتماعی سیاسی است. به سخنی دیگر، دانش سیاسی حوزوی در درون یک مثلث شکل می گیرد که در راس آن نص دینی است و در یک قاعده اش روحانیت است که نیازهای عصر خویش را به صورت پرسش های تاریخی به نص، عرضه و از آن، راه حل مطالبه می کند و در قاعده دیگر مثلث شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی قرار دارد که برآن نیازها و پرسش ها تاثیر می گذارد و طبعا آنها را در هر دوره ای متفاوت می سازد. شرایط جدیدی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به وجود آمد که درون آن روحانیت به عنوان متولی نظام بر آمده از آن، می بایست زندگی سیاسی مومنان را برحسب بینش مذهبی، مفهومی سازد، سبب ظهور و تکوین شاخه هایی از دانش سیاسی و نیز رواج مطالعات سیاسی در فضای فکری حوزه علمیه قم گردید.