مقاله عنوان فارسی: خواجه نصیرالدین طوسی و نظریه عدالت (عنوان عربی: الخواجه نصیرالدین الطوسی و نظریه العداله) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در حکومت اسلامی از صفحه ۳۵ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: خواجه نصیرالدین طوسی و نظریه عدالت (عنوان عربی: الخواجه نصیرالدین الطوسی و نظریه العداله)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: خواجه نصیرالدین طوسی
مقاله حکومت دینی
مقاله ولایت فقیه
مقاله انواع عدالت
مقاله عدالت توزیعی
مقاله رعایت لیاقتها (کلیدواژه عربی: الخواجه نصیرالدین الطوسی
مقاله الحکومه الدینیه
مقاله ولایه الفقیه
مقاله أنواع العداله
مقاله العداله التوزیعیه
مقاله مراعاه الاستحقاق)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی حیدر حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
در این مقاله، نظریه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی در قالب یک نظریه عدالت ارائه می شود. نظریه وی طی چند گام شکل می گیرد. وی در گام نخست، موضوع بودن انسان را مطرح میکند. گام دوم، مطرح نمودن این واقعیت است «تکامل پذیر» که تحقق کمال انسانی در درون زندگی دسته جمعی میسر میشود. در گام سوم، خواجه نصیر به وضعیت طبیعی جامعه انسانی که مشحون از تنازع و افساد است، اشاره می کند. در گام چهارم استدلال، خواجه نصیر، نیاز زندگی اجتماعی به اصول عدالت را به منظور حل مشکل تنازع و افساد طبیعی شرح می دهد. خواجه نصیر در گام پنجم، به ضرورت تاسیس حکومت و قدرت سیاسی به منظور برقراری عدالت می رسد و بالاخره، گام ششم استدلال وی، این ایده را مطرح م کند که حکومت خوب، حکومتی است که دینی باشد و فرمانروایش یا رسولی الهی، یا امامی معصوم و یا فقیه جام عالشرائط باشد. در همین گام، خواج هنصیر، در کنار اصل ولایت، ضرورت برقراری توازن میان قوای اجتماعی توسط رئیس مدینه را مطرح م کند و و «افلاطون» خواجه نصیرالدین طوسی، این چنین، نظریه سیاسی خویش را، همچون با محوریت عدالت اجتماعی بنا م یسازد.، «جان رالز».