مقاله عنوان فارسی: خردناستیزی دین در نگاه صدرالمتالهین شیرازی (عنوان عربی: عدم تعارض الدین مع العقل من منظار صدر المتألهین الشیرازی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه اندیشه نوین دینی از صفحه ۲۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: خردناستیزی دین در نگاه صدرالمتالهین شیرازی (عنوان عربی: عدم تعارض الدین مع العقل من منظار صدر المتألهین الشیرازی)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: دین
مقاله خردستیزی
مقاله خردناستیزی
مقاله خردپذیری
مقاله صدرالمتالهین شیرازی (کلیدواژه عربی: الدین
مقاله التعارض مع العقل
مقاله التوافق مع العقل
مقاله القبول العقلی
مقاله صدرالمتألهین الشیرازی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نویی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدی ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
سازش یا ستیز دین و خرد با یکدیگر، دغدغه ای پرماجرا، برای بسیاری از اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان بوده است. این دغدغه برای فیلسوفی چون صدرالمتالهین شیرازی که به حکم اشتغالش به فلسفه، برهان محور است و ازسوی دیگر مفسر قرآن و شارح احادیث پیشوایان دین است، مجال گفتگوی بیشتری را می طلبد. وی علاوه بر اتخاذ جانب عدالت، درباب نسبت مزبور، نادرستی نظریه های رقیب را نیز نمایان می سازد. نوشتار حاضر، می کوشد با کاوش نوشته های این حکیم مسلمان، هم خرد ناستیزی دین در نگاه وی را روشن نماید و هم نادرستی نظریه های گرفتار افراط و تفریط در این زمینه را آشکار سازد.