مقاله عنوان فارسی: حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی شهیدصدر بررسی مولفه های صوری و ماهوی حکومت اسلامی در دوران غیبت (عنوان عربی: الحکومه الإسلامیه فی فکر الشهید الصدر (دراسات الأسس الظاهریه والذاتیه للحکومه الإسلامیه فی زمان الغیبه)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در حکومت اسلامی از صفحه ۸۷ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی شهیدصدر بررسی مولفه های صوری و ماهوی حکومت اسلامی در دوران غیبت (عنوان عربی: الحکومه الإسلامیه فی فکر الشهید الصدر (دراسات الأسس الظاهریه والذاتیه للحکومه الإسلامیه فی زمان الغیبه))
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: حکومت اسلامی
مقاله اندیشه سیاسی شیعی
مقاله اندیشه سیاسی سیدمحمدباقر صدر
مقاله غیبت
مقاله مولفه های صوری
مقاله مولفه های محتوایی (کلیدواژه عربی: الحکومه الإسلامیه
مقاله الفکر السیاسی الشیعی
مقاله الفکر السیاسی للشهید السیدمحمدباقر الصدر
مقاله الغیبه
مقاله الأسس الظاهریه
مقاله الأسس المضمونیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: درودی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
حکومت به عنوان مهمترین نهاد سیاسی بشر و رکن بنیادین دولت، دارای دو پایه کلی است که اولی بیانگر شکل یا صورت آن و دومی نشانگر حقیقت و محتوای آن است. هر یک از این دو رکن از مولفه هایی چند تشکیل شده اند. شناخت این مولفه های صوری و محتوایی می تواند ما را به ماهیت و چیستی حکومت از منظر اندیشمندان، آگاه ساخته و با نمایش مزایا و محاسن یا کاستی های هر نظریه حکومتی، ارتباط آن را با رفتار و کنش سیاسی به لحاظ عملی، مبرهن سازد. عالم بزرگ؛ شهید رابع سیدمحمدباقر صدر در چارچوب گفتمان فلسفی کلامی و نگرش فقهی اصولی به اندیشه ورزی درباره حکومت اسلامی در دوران غیبت امام عصر (عج)، مبادرت ورزیده است و تلاش داشته تا بر اساس مفهوم «خلافه اللهی» انسان در زمان غیبت، نظریه ای متمایز و حائز اهمیت را ارائه کند. بر این اساس در این پژوهش، سعی بر آن است تا از رهگذر بررسی مولفه های صوری و محتوایی حکومت اسلامی در دوران غیبت، به شناخت و تبیین دقیق تری از نظریه سیاسی شهیدصدر در باب حکومت اسلامی برسیم.