مقاله عنوان فارسی: حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (عنوان عربی: الحکم الحکومی فی الدستور، و مکانته فی الحقوق الأساسیه الجمهوریه الإسلامیه فی إیران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در حکومت اسلامی از صفحه ۵۱ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (عنوان عربی: الحکم الحکومی فی الدستور، و مکانته فی الحقوق الأساسیه الجمهوریه الإسلامیه فی إیران)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: حکم حکومی (حکم حکومتی)
مقاله ولی فقیه
مقاله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مقاله منابع حقوق اساسی
مقاله حالت فوق العاده (کلیدواژه عربی: الحکم الحکومی
مقاله الولی الفقیه
مقاله دستور الجمهوریه الأسلامیه فی إیران
مقاله مصادر الحقوق الأساسیه
مقاله الحاله الطارئه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملک افضلی اردکانی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
صدور حکم حکومتی، یکی از اختیاراتی است که بر اساس مبانی حکومت اسلامی برای والی و رهبر سیاسی جامعه یا ولی فقیه به رسمیت شناخته شده است، اما اینکه آیا این اختیار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای ولی فقیه شناسایی شده یا خیر و اصولا جایگاه این دسته از احکام ولی فقیه در نظام حقوقی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است، موضوعی است که در این مقاله بدان پرداخته شده است. این تحقیق بر این فرض استوار است که نه تنها حکم حکومتی در قانون اساسی، نهادینه شده است، بلکه به مقتضای اسلامی بودن نظام، این گونه احکام، یکی از منابع حقوق اساسی شمرده شده و خود امتیازی است که دیگر نظامهای حقوقی، مثل نظامهای لیبرال دموکراتیک از آن بی بهره اند، امتیازی که به وسیله آن، نظام سیاسی از بن بست های پیش رو و بحرانهای براندازانه به سلامت، عبور می کند.