مقاله عنوان فارسی: حکمت عملی، حکمت تمدنی دریافت (عنوان عربی: الحکمه العملیه، حکمه حضاریه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در حکومت اسلامی از صفحه ۱۵۵ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: حکمت عملی، حکمت تمدنی دریافت (عنوان عربی: الحکمه العملیه، حکمه حضاریه)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: حکمت عملی
مقاله حکمت نظری
مقاله عقل نظری
مقاله عقل عملی و حکمت تمدنی (کلیدواژه عربی: الحکمه العملیه
مقاله الحکمه النظریه
مقاله العقل النظری
مقاله العقل العملی
مقاله الحکمه الحضاریه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی حبیب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
این نوشته، در صدد تطبیق عقل عملی بر عقلانیت تمدنی (عقل عامل در عرصه تمدن) است تا راه را برای رویکردهای عملی در ساحات متعالی، هموار کرده و تحقق عملی آموزه های دینی را ممکن سازد. از رهگذر چنین عقل فعالی در اندیشه دینی، نه فقط مقابله با سکولاریزاسیون (نفی آتوریته دین از صحنه زندگی) سهل می شود، بلکه کارآمدی دنیوی و تمدنی علوم دینی، مانند الهیات و اخلاق در عرصه های کلان اجتماعی، امکان پیدا می کند.