مقاله عنوان فارسی: حکمت، حکومت و خطای سلیمان درعهد عتیق با نگاهی به دیدگاه قرآن کریم (عنوان عربی: الحکمه والحکومه و خطیئه النبی سلیمان †(ع) فی العهد العتیق، مع نظره علی رؤیه القرآن الکریم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در معرفت ادیان از صفحه ۵۵ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: حکمت، حکومت و خطای سلیمان درعهد عتیق با نگاهی به دیدگاه قرآن کریم (عنوان عربی: الحکمه والحکومه و خطیئه النبی سلیمان †(ع) فی العهد العتیق، مع نظره علی رؤیه القرآن الکریم)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: سلیمان
مقاله تاریخ یهود
مقاله عهد قدیم
مقاله قرآن کریم
مقاله آرمانشهر یهودی (کلیدواژه عربی: النبی سلیمان (ع)
مقاله تأریخ الیهود
مقاله العهد القدیم
مقاله القرآن الکریم
مقاله المدینه المثالیه الیهودیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: کاردوست فینی خدیجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
سلیمان یکی از حکیمان و پادشاهان آرمانی یهود و یکی از پیامبران بزرگ در قرآن به شمار می رود. از نگاه متون عبری، سلیمان یکی از مقتدرترین و حکیم ترین پادشاه آرمانی منصوب از سوی خداوند بوده است. در طول حدود چهل سال حکومت (۹۶۱ تا ۹۲۲ ق.م.) در قلمرو فرمانروایی وی آرامش و سلامت بی نظیری حاکم بود. از این رو، لقب وی ازیدیدیا (محبوب خدا) به شلومو یا سلیمان (پر از سلامتی) تغییر یافت. حتی حیوانات و نباتات نیز از این تنعم و عنایت سلیمان بهره مند بوده اند.
این جستار، عمدتا با استناد به چند کتاب عهد قدیم و کتاب های قانونی ثانی، به تصویر سیمای سلیمان در نگاه یهودیان، با نگاهی به دیدگاه قرآن کریم می پردازد.
در مواردی، گزارش عهد قدیم درباره اوصاف و کارکرد سلیمان، با متون اسلامی سازگار نیست، برخی از مغایرت ها در این مقاله نشان داده شده است.