مقاله عنوان فارسی: حیات علمی امام علی (ع) از منظر اندیشمندان غیرمسلمان و مستشرقان (عنوان عربی: الحیاه العلمیه للإمام علی (علیه السلام) برؤیه العلماء المعاصرین غیر المسلمین والمستشرقین) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در تاریخ در آینه پژوهش از صفحه ۴۹ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: حیات علمی امام علی (ع) از منظر اندیشمندان غیرمسلمان و مستشرقان (عنوان عربی: الحیاه العلمیه للإمام علی (علیه السلام) برؤیه العلماء المعاصرین غیر المسلمین والمستشرقین)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: علی (ع)
مقاله علم
مقاله استشراق
مقاله مستشرق (کلیدواژه عربی: الإمام علی (علیه السلام)
مقاله العلم
مقاله الاستشراق
مقاله المستشرق)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی ندوشن محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
جایگاه برتر علمی امام علی (ع) نه تنها در باور شیعیان، امری مسلم است، بلکه اهل سنت و بسیاری از اندیشمندان غیرمسلمان و مستشرقان نیز به آن اعتراف دارند. اندیشمندان غیر مسلمان و مستشرقان درباره جایگاه علمی امام علی (ع) دو دیدگاه ارائه کرده اند: از یکسو، بسیاری از ایشان با استفاده از منابع معتبر و نگاهی محققانه، دیدگاهی مثبت ارائه کرده و برجستگی های علمی آن بزرگوار را در حوزه تفسیر، فقه، قضا، ادبیات عرب، خطابه و… تشریح نموده و خدمات علمی ایشان را ارزیابی کرده و به تحسین ایشان پرداخته اند. و از سوی دیگر، عده ای اندک از مستشرقان با اهداف مغرضانه و در مواردی با استفاده از منابع نامعتبر، درخصوص جایگاه علمی آن حضرت، در برخی از عرصه ها تشکیک کرده، دلیل عدم موفقیت ایشان را ناشی از برخی ناتوانی ها دانسته اند. این مقاله با رویکرد اسنادی به بررسی حیات علمی حضرت علی (ع)، از منظر مستشرقان و اندیشمندان غیر مسلمان می پردازد. و درصصد نقد دیدگاه دوم است.