مقاله عنوان فارسی: حقوق و تکالیف شهروندان غیر مسلمان در جامعه اسلامی (عنوان عربی: حقوق المواطنین غیر المسلمین و تکالیفهم فی المجتمع الإسلامی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در حکومت اسلامی از صفحه ۱۶۳ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: حقوق و تکالیف شهروندان غیر مسلمان در جامعه اسلامی (عنوان عربی: حقوق المواطنین غیر المسلمین و تکالیفهم فی المجتمع الإسلامی)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: حکومت اسلامی
مقاله غیر مسلمانان
مقاله همزیستی
مقاله اسلام ستیزی
مقاله شهروندان (کلیدواژه عربی: الحکومه الإسلامیه
مقاله غیر المسلمین
مقاله التعایش
مقاله مناهضه الإسلام
مقاله المواطنون)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزان مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
چندی است که غربیان، راه اسلام ستیزی را در پیش گرفته و در صدد القاء ناسازگاری دین اسلام با قواعد زندگی اجتماعی و عدم امکان همزیستی مسالمتامیز بین مسلمانان و پیروان سایر ادیان برآمده اند.
همزیستی مسلمانان با پیروان دیگر ادیان در حیطه یک جامعه و در عرصه بین المللی، قابل بررسی است، اما بحث انگیزترین حالت آن وقتی است که عده ای غیر مسلمان، در یک جامعه اسلامی و تحت حاکمیت اسلام، زیست کنند. آیا در چنین شرایطی، اسلام از حق حاکمیت خود به نفع مسلمانان و به زیان پیروان سایر ادیان استفاده می کند و یا حضور سایر ادیان را به رسمیت می شناسد و برای آنان حق زندگی اجتماعی قائل است؟
این نوشتار با هدف پاسخگویی به این سوال در تلاش است با رویکردی توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع دین اسلام، یعنی قرآن و سنت معصومین (ع) به بررسی موضوع مذکور بپردازد. برای این منظور، ابتدا منظور از شهروندان غیر مسلمان بیان شده و سپس حقوق و تکالیف آنان برشمرده شده است. حقوق غیر مسلمانان در قالب عناوین «کرامت انسانی»، «مصونیت همه جانبه»، «آزادی مذهبی»، «حقوق قضایی» و «آزادی فعالیت های اجتماعی و سیاسی» تبیین شده و وظایف آنان تحت عناوین «احترام به قوانین جامعه اسلامی»، «عمل به قرارداد با دولت اسلامی»، «همکاری نکردن با دشمنان نظام اسلامی» و «پرداخت مالیات»، مورد بررسی قرار گرفته است.
در صورت عمل به شرایط شهروندی، بین شهروندان مسلمان و غیر مسلمان هیچگونه تفاوتی در برخورداری از حقوق اجتماعی، وجود ندارد و همه به عنوان ملتی واحد و اتباع یک کشور، به زندگی مسالمت آمیز با یکدیگر می پردازند.