مقاله عنوان فارسی: حقوق بشر در پرتو مشروعیت الهی حکومت اسلامی (عنوان عربی: حقوق الإنسان فی رحاب الشرعیه الدینیه للحکومه الإسلامیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در حکومت اسلامی از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: حقوق بشر در پرتو مشروعیت الهی حکومت اسلامی (عنوان عربی: حقوق الإنسان فی رحاب الشرعیه الدینیه للحکومه الإسلامیه)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: حکومت اسلامی
مقاله حقوق بشر
مقاله مشروعیت
مقاله طاغوت
مقاله کنترل حاکمان
مقاله مسوولیت پذیری حاکمان (کلیدواژه عربی: الحکومه الإسلامیه
مقاله حقوق الإنسان
مقاله الشرعیه
مقاله الطاغوت
مقاله السیطره علی الحکام
مقاله قبول المسؤولیه من قبل الحکام)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شبان نیا قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
از جمله موضوعات حائز اهمیت در مباحث مربوط به حقوق بشر، نوع حکومت مطلوبی است که می تواند حقوق بشر را تحقق بخشد. حکومت اسلامی، به دلیل ویژگی های منحصربه فردی که دارد، مطلوب ترین نوع حکومت برای تحقق حقوق بشر است. از جمله مشخصه های حکومت اسلامی که آن را از سایر حکومت ها متمایز می سازد، ابتنای آن بر مشروعیت الهی است. اعتقاد به مشروعیت الهی حکومت، متضمن حاکمیت مطلق خداوند، نفی حکومت های طاغوتی، کنترل زمامداران و نظارت بر ایشان، به منظور عدم دخالت اغراض و منافع شخصی، مسوولیت پذیری زمامداران و صاحب منصبان و مواردی نظیر آن است. تمام این امور، کمک شایانی به تحقق حقوق بشر در جوامع بشری خواهد نمود. در این نوشتار، تلاش کردیم این رابطه متقابل را تبیین نموده و با استناد به منابع اصیل فقه اسلامی و همچنین برخی متون برگرفته از آن منابع، این مساله را به اثبات رسانیم.