مقاله عنوان فارسی: حد معرفت انسان به خداوند از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا (عنوان عربی: حد معرفه الانسان بالنسبه الی اله من وجهه نظر ابن سینا و ملاصدرا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های اعتقادی کلامی (علوم اسلامی) از صفحه ۸۳ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: حد معرفت انسان به خداوند از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا (عنوان عربی: حد معرفه الانسان بالنسبه الی اله من وجهه نظر ابن سینا و ملاصدرا)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: معرفت به ذات خداوند
مقاله معرفت به اسماء و صفات خداوند
مقاله ابن سینا
مقاله ملاصدرا
مقاله معرفت حصولی
مقاله معرفت شهودی و حضوری (کلیدواژه عربی: معرفه ذات اله
مقاله معرفه اسماء اله و صفاته
مقاله ابن سینا
مقاله ملاصدرا
مقاله المعرفه الحصولیه
مقاله المعرفه الحضوریه و الشهودیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گرجیان محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
از اهم مباحث الهیاتی حد معرفت انسان نسبت به حق سبحانه است آیا انسان به ساحت قدس ربوی و الوهی رهیافتی دارد و در صورت رهیابی معرفتی انسان به بارگاه الهی و با عنایت به مراتب ذات و اسما و صفات خداوندی، معرفت انسان به کدامیک از این مراتب تعلق می گیرد و آیا معرفت انسان نسبت به مقام الوهی از نوع علم حصولی است یا حضوری؟
در این راستا هر یک از دو اندیشمند مورد نظر یعنی ابن سینا و ملاصدرا در عین اشتراک در مواردی چند، چون عدم امکان اکتناه ذات دیدگاه های خاصی نسبت به میزان امکان معرفت انسان به حق ارائه نمودند که ما در این نوشتار با روش توصیفی، تحلیلی در مقام تقریر و نقد آراء آنان بوده نظر مختار را با استفاده از نظرات آنان به نحو مستدل تبیین خواهیم نمود.