مقاله عنوان فارسی: حجیت شهادت زنان در قتل عمد از منظر فقه امامیه (عنوان عربی: حجیه شهاده المرأه فی قتل العمد من منظر فقه الإمامیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۳۳ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: حجیت شهادت زنان در قتل عمد از منظر فقه امامیه (عنوان عربی: حجیه شهاده المرأه فی قتل العمد من منظر فقه الإمامیه)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: شهادت
مقاله شهادت زنان
مقاله قتل عمد (کلیدواژه عربی: الشهاده
مقاله شهاده المرأه
مقاله قتل العمد)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی فرد علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: حسنخانی احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کاویار حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
یکی از مباحثی که در باب شهادت مورد تضارب آرای علمای حقوق و فقه قرار گرفته، بحث شهادت زنان است به گونه ای که نزد مشهور فقیهان در حق اله (به جز بحث زنا)، اصولا شهادت زن، به تنهایی، اعتبار شرعی ندارد و مثبتحد نمی باشد. همینطور حق الناس غیرمالی، با شهادت زنان (اعم از انفرادی و انضمامی) قابل اثبات نیست، اما در حق الناس مالی، شهادت دو زن به انضمام یک مرد می تواند موجب اثبات دعوی شود. در برخی موارد که در منظر و مرئی مردان نمی گنجد، موضوع فقط با شهادت زنان ثابت می شود. برخی موارد نیز اختلافی است من جمله شهادت زنان در قتل عمد. در این پژوهش برآنیم تا وضعیت شهادت زن در قتل عمد را مورد تحلیل و کنکاش فقهی قرار دهیم. مستند اصلی فقیهان در این مقوله، روایات است که به دلیل گوناگونی در متن روایات، برداشت های متفاوتی ابراز شده است.در مجموع، هفت دیدگاه از علمای متقدم و متاخر فقه بیان شده است که از بین دیدگاه های مطروح، دیدگاهی که تفصیل بین قتل عمد و خطایی را مورد نظر قرار داده است و روایات مثبته را بر قتل خطایی و روایات نافیه را بر قتل عمد حمل نموده است، رای برگزیده می باشد.