مقاله عنوان فارسی: جوهره حاکمیت الهی در اندیشه سیاسی اسلام (عنوان عربی: أسعد الکعبی مبدأ الحکومه الدینیه فی الفکر السیاسی للإسلام) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در حکومت اسلامی از صفحه ۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: جوهره حاکمیت الهی در اندیشه سیاسی اسلام (عنوان عربی: أسعد الکعبی مبدأ الحکومه الدینیه فی الفکر السیاسی للإسلام)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: حاکمیت
مقاله حاکمیت الهی
مقاله ولایت تشریعی
مقاله خلفیه الهی (کلیدواژه عربی: السیاده
مقاله سیاده الله
مقاله الولایه التشریعیه
مقاله خلیفه الله)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی والا محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
امتیاز تفکر سیاسی اسلام در تبیین «حاکمیت الهی» از دیگر اندیشه های سیاسی، در نقش محوری عنصر مأذونیت الهی و انتساب عقلانی آن به حاکمیت حقیقی و بالذات حق تعالی، نهفته است که در سایه سار آن از یک سو صبغه الهی یافته و از جهتی حائز مشروعیت و حقانیت می گردد.
بر اساس نظام سیاسی اسلام، عالی ترین شاخص در انتساب حاکمیت به حق تعالی، باریابی متولیان امر و صاحبان اقتدار به مقام خلافت و ولایت الهی و در مظهریت اوصاف الهی آنان است؛ هر چند که خلافت انسان کامل، هرگز به مثابه تفویض امور و خالی شدن بخشی از صحنه وجود از خداوند و واگذری مقام الوهیت و ربوبیت به او نیست.
نوشتار حاضر در صدد است با استنتاج از آموزه های مترقی اسلام، به تبیین حاکمیت الهی پرداخته، بر خلاف انگاره تئوکراسی در غرب، عدم تلازم میان حاکمیت الهی و نفی هر گونه سالار غیر خدایی با حذف اراده و اختیار مردم در تعیین سرنوشت سیاسی شان را روشن نماید. هرگز در آموزه های اسلام، عنان انحصاری امور به نیابت از خداوند در اختیار گروهی خاص نیست تا آنان به طور مستقل به رتق و فتق امور پرداخته و کسی جز آنان به طور مستقیم با خدا در تماس نباشد و مردم به مثابه رعیتی مکلف، مسلوب از هر نوع اراده و اختیار سیاسی و اجتماعی، تنها مأمور به فرمانبری باشند.