مقاله عنوان فارسی: جن از منظر ادیان ابراهیمی (عنوان عربی: الجن برؤیه الأدیان الإبراهیمیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در معرفت ادیان از صفحه ۲۱ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: جن از منظر ادیان ابراهیمی (عنوان عربی: الجن برؤیه الأدیان الإبراهیمیه)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: جن
مقاله اسلام
مقاله یهود
مقاله مسیحیت (کلیدواژه عربی: الجن
مقاله الإسلام
مقاله الیهود
مقاله المسیحیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی مقدم سید غلامعباس
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری هرندی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
در عالم آفرینش جدا از موجودات محسوس، موجودات نامحسوسی نیز وجود دارند که در شرایط عادی، برای ما قابل درک حسی نیستند. یکی از آن موجودات نامحسوس جن است.
اعتقاد به وجود جن مختص اسلام نیست و در دیگر ادیان ابراهیمی نیز پذیرفته شده است و در متون مقدس آنان ریشه دارد.
اسلام جنیان را موجوداتی حقیقی، همچون انسان و فرشته می داند، اما یهودیان و مسیحیان آنها را فرشتگان متمرد می شمرند.