مقاله عنوان فارسی: جغرافیای تاریخی و شهری همدان در سده های نخستین اسلامی (عنوان عربی: الجغرافیا التأریخیه والمدنیه فی همدان إبان القرون الأولی من العهد الإسلامی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در تاریخ در آینه پژوهش از صفحه ۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: جغرافیای تاریخی و شهری همدان در سده های نخستین اسلامی (عنوان عربی: الجغرافیا التأریخیه والمدنیه فی همدان إبان القرون الأولی من العهد الإسلامی)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: همدان
مقاله ری
مقاله اصفهان
مقاله جبال
مقاله ماد
مقاله گسترش شهری
مقاله بافت شهری (کلیدواژه عربی: مدینه همدان
مقاله مدینه الری
مقاله اصفهان
مقاله المیدسیون
مقاله اتساع نطاق المدینه
مقاله نسیج المدینه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی منش محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
پیش فرض بنیادین این نوشتار، توسعه شهرهای ایران در نخستین سده های اسلامی است. یکی از پیامدهای چنین پیش فرضی، مساله حدود جبال و موقعیت همدان در آن می باشد. می دانیم که با وجود شهرهای اصفهان و ری، همواره همدان مرکز جبال معرفی شده است و این امر همراه با آشفتگی در تعیین حدود جبال، بررسی این حدود را برای فهم موقعیت همدان پراهمیت می سازد. عواملی همچون گسترش شهرهای تازه و رشد شتابان شهری، در تغییر حدود، گسترش و شکل گیری بافت اجتماعی و اقتصادی شهرهای کهن، از جمله همدان نقش داشته اند. نتیجه این پژوهش را در چند گزاره می توان خلاصه کرد: همدان مرکز ناحیه ای بود که به معنای خاص، جبال نامیده می شد و از اواخر دوره ساسانی به راه افول افتاد و به رغم رشد نسبی در سده های نخستین اسلامی، جایگاهی فروتر از ری و اصفهان داشت و سرانجام، شهری بود گسترده و غیرمتمرکز که رشد پرشتاب در آغاز دوره اسلامی بر بافت شهری و اجتماعی آن تاثیر نهاد.