مقاله عنوان فارسی: جستاری در کلام قرائیمی (عنوان عربی: علم الکلام القرائی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در معرفت کلامی از صفحه ۶۳ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: جستاری در کلام قرائیمی (عنوان عربی: علم الکلام القرائی)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: کلام قرائیمی
مقاله کلام معتزلی
مقاله عنان بن داود
مقاله یعقوب قرقسانی
مقاله یافث بن علی (کلیدواژه عربی: الکلام القرائی
مقاله الکلام المعتزلی
مقاله عنان بن داوود
مقاله یعقوب القرقسانی
مقاله یافث بن علی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گندمی نصرآبادی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
در طول قرون وسطی جریان های فکری مختلفی در میان یهودیان پدید آمد. جریان کلامی قرائیمی و حاخامی از جمله جریان های مطرح در آن دوره است که با تاثیرپذیری از معتزله بصره درصدد توجیه و تبیین آموزه های یهودی برآمد. به رغم زبان و منبع الهام مشترک حاخام ها و قرائیمی ها، اختلاف اساسی آنها به انکار سنت از سوی قرائیمی ها برمی گردد. قرائیمی ها تنها به مرجعیت کتاب مقدس قائل بودند و برای سنت یا تورات شفاهی، که به زعم حاخام ها به لحاظ اعتبار و قداست همچون تورات مکتوب است، هیچ گونه اعتباری قائل نبوده، و آن را برساخته ذهن حاخام ها می دانستند. هرچند نام قرائیمی ها بیشتر از نام رقیبشان با علم کلام تداعی می شود، اما آثار چندان زیادی از ایشان در دسترس نیست. نظر به اینکه تاکنون تحقیق مستقلی در این زمینه صورت نگرفته است، این پژوهش با ارائه گزارش اجمالی از برخی آراء و افکار چند شخصیت مطرح فرقه فوق و نیز در مواردی میزان وام داری آنها به معتزله، می تواند راه را برای بحث های جدید، هموار سازد.