مقاله عنوان فارسی: جستاری تطبیقی در مراحل سفر عرفانی عطار نیشابوری در منطق الطیر و نسیب عریضه در علی طریق ارم (عنوان عربی: دراسه مقارنه بین قصیدتی منطق الطیر للعطار النیسابوری و علی طریق إرم لنسیب عریضه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در کاوش نامه ادبیات تطبیقی از صفحه ۹۷ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: جستاری تطبیقی در مراحل سفر عرفانی عطار نیشابوری در منطق الطیر و نسیب عریضه در علی طریق ارم (عنوان عربی: دراسه مقارنه بین قصیدتی منطق الطیر للعطار النیسابوری و علی طریق إرم لنسیب عریضه)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: عطار
مقاله منطق الطیر
مقاله نسیب عریضه
مقاله علی طریق ارم
مقاله مراحل سلوک
مقاله ادبیات تطبیقی (کلیدواژه عربی: العطار النیسابوری
مقاله منطق الطیر
مقاله نسیب عریضه
مقاله علی طریق إرم
مقاله الأدب القارن)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیفی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی مفردنیاسری فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لطفا برای مشاهده چکیده فارسی و عربی به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.