مقاله عنوان فارسی: جبر و اختیار در اندیشه صدرالمتالهین (عنوان عربی: الجبر والاختیار فی فکر صدر المتألهین) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در معرفت کلامی از صفحه ۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: جبر و اختیار در اندیشه صدرالمتالهین (عنوان عربی: الجبر والاختیار فی فکر صدر المتألهین)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: جبر
مقاله اختیار
مقاله اراده
مقاله تفویض
مقاله صدر المتالهین (کلیدواژه عربی: الجبر
مقاله الاختیار
مقاله الإراده
مقاله التفویض
مقاله صدر المتألهین)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: فولادی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
مساله جبر و اختیار از قرن اول در بین متفکران اسلامی مطرح، و مورد تاکید قرآن کریم و روایات بوده و در طول تاریخ، دیدگاه های مختلفی در تفسیر آن ارائه شده است. متکلمان اشعری با انگیزه حفظ توحید افعالی، به دیدگاه جبر گرویدند، اما از عدل الهی غفلت کرده، و آن را فدای توحید افعالی نمودند. متکلمان معتزلی در کشمکش توحید افعالی و عدل الهی جانب عدل را گرفتند و با طرح دیدگاه تفویض، توحید افعالی را زیر سوال بردند. مکتب اهل بیت (ع)‰ با طرح دیدگاه «امر بین الامرین»، با حفظ هر دو اصل توحید افعالی و عدل الهی به تبیین اختیار انسان در پرتو فاعلیت الهی پرداخت. این دیدگاه، از نقایص دو دیدگاه قبلی مبراست. ظرافت «امر بین الامرین» باعث شده است تفاسیر متعددی برای تبیین آن از سوی متکلمان، فیلسوفان و عارفان ارائه شود. این نوشتار با روش تحلیل عقلی به بررسی این مساله پرداخته است و ضمن نقد جبر فلسفی و ارائه پاسخ به مساله تسلسل اراده ها، به تبیین تفسیر امر بین الامرین می پردازد.