مقاله عنوان فارسی: جایگاه سیره عقلاء در فقه جزایی امامیه (عنوان عربی: منزله سیره العقلاء فی الفقه الجزائی عند الإمامیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۳۵ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: جایگاه سیره عقلاء در فقه جزایی امامیه (عنوان عربی: منزله سیره العقلاء فی الفقه الجزائی عند الإمامیه)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: سیره عقلا
مقاله جرم
مقاله مجازات
مقاله فقه جزایی (کلیدواژه عربی: سیره العقلاء
مقاله الجرم
مقاله العقوبه
مقاله الفقه الجزائی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جاویدی مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
سیره عقلا عبارتست از شیوه عملی و یا ارتکازات درونی همه عقلای عالم فارغ از تفاوت های مکانی، زمانی و گرایشات دینی و مذهبی در برخورد با یک واقعه که آن روش را مفید و نیک تشخیص بدهند. در خصوص منشا حجیت سیره عقلاء دو دیدگاه کلی وجود دارد. نخست طریقیت و دوم، موضوعیت سیره عقلاء. حجیت سیره های نوپدید بر اساس موضوعیت سیره عقلا قابل تحلیل است. گرچه سیره عقلا در مسائل فقه جزایی مورد استناد فقها قرار گرفته، اما به نظر می رسد این سیره باید نقش گسترده تری در این حوزه ایفا کند. برخی از کاربردهای آن در فقه جزا را می توان این موارد نام برد: تعریف حرز، لزوم مال محسوب شدن شیء مسروق، ملاک احراز رشد، عدم ترتب مجازات بر صرف قصد مجرمانه، نیاز جامعه به وضع مقررات، جرم انگاری و وضع مجازات و تحدید آزادی ها، مجازات جریمه مالی به عنوان یکی از تعزیرات و….