مقاله عنوان فارسی: جایگاه حدیث در تفاسیر عصری با تاکید بر تفسیر الفرقان (عنوان عربی: مکانه الحدیث فی التفاسیر العصریه مؤکده علی تفسیر الفرقان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در آموزه های قرآنی از صفحه ۱۷۹ تا ۲۰۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: جایگاه حدیث در تفاسیر عصری با تاکید بر تفسیر الفرقان (عنوان عربی: مکانه الحدیث فی التفاسیر العصریه مؤکده علی تفسیر الفرقان)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: روایات تفسیری
مقاله تفاسیر عصری قرآن
مقاله تفسیر قرآن به قرآن
مقاله تفسیر الفرقان (کلیدواژه عربی: الروایات التفسیریه
مقاله تفاسیر القرآن العصریه
مقاله تفسیر القرآن بالقرآن
مقاله تفسیر «الفرقان»)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی کرمانی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مولوی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهره گیری از احادیث و روایات در تفسیر قرآن در دو قرن اخیر کاهش داشته است. شاید بتوان دلیل این امر را در گسترش عقل گرایی، تفسیر قرآن به قرآن، دوری جستن از تفسیر مبهمات، ارائه تفسیری روان و بدون پیچیدگی، گسترش روش تفسیر علمی و توجه به مسائل اجتماعی و تربیتی قرآن دانست. این مقاله، پس از بررسی اجمالی تفاسیر عصری، به صورت موردی به بازکاوی دقیق جایگاه و میزان بهره گیری از حدیث، و علل و عوامل کاهش بهره مندی از آن در تفسیر الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه که یکی از مهم ترین تفاسیر عصری است می پردازد.