مقاله عنوان فارسی: جایگاه اخلاق در مدینه فاضله فارابی (عنوان عربی: مکانه الأخلاق فی مدینه الفارابی الفاضله) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در معرفت اخلاقی از صفحه ۷۵ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: جایگاه اخلاق در مدینه فاضله فارابی (عنوان عربی: مکانه الأخلاق فی مدینه الفارابی الفاضله)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: مدینه فاضله
مقاله اخلاق
مقاله سعادت
مقاله رییس مدینه
مقاله نهادهای حکومتی
مقاله اهالی مدینه (کلیدواژه عربی: المدینه الفاضله
مقاله الأخلاق
مقاله السعاده
مقاله رئیس المدینه
مقاله المؤسسات الحکومیه
مقاله أهالی المدینه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدرسی سیدمحمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
این مقاله به تبیین ارکان مدینه فاضله فارابی و شرایط رئیس و نایب رییس و سایر حاکمان مدینه و شرایط و صفاتی که وی برای آنها بیان کرده، پرداخته است و با ذکر وظایف مردم در این مدینه و غایت آن، که رسیدن به سعادت در پرتو تعاون، محبت و عدالت است، جایگاه اخلاق را در مدینه فاضله تبیین کرده است. فارابی، راه رسیدن به سعادت و کمال را در زندگی جمعی تحت ریاست حکیم فاضل، که دارای صفات ویژه اخلاقی است، می داند. وظیفه اهالی مدینه را اطاعت محض از ریاست مدینه دانسته است. از نظر وی، اخلاق در همه ارکان مدینه فاضله، یکی از امور اساسی به شمار می رود.