مقاله عنوان فارسی: جایگاه آوارگان فلسطینی در شعر محمود درویش (عنوان عربی: اللاجئون الفلسطینیون فی شعر محمود درویش) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در نقد ادب معاصر عربی از صفحه ۲۵ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: جایگاه آوارگان فلسطینی در شعر محمود درویش (عنوان عربی: اللاجئون الفلسطینیون فی شعر محمود درویش)
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: شعر معاصر عربی
مقاله محمود درویش
مقاله آورگان فلسطینی
مقاله رنج و اندوه (کلیدواژه عربی: الشعر العربی الحدیث
مقاله محمود درویش
مقاله اللاجئون الفلسطینیون
مقاله الآلم و الحزن)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بلاوی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: صولتی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: صادقیان نژاد اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شاعر متعهد فلسطینی، محمود درویش از پیشگامان شعر مقاومت فلسطین است که شعرش را یکسره وقف آرمان فلسطین نموده و به شرح دردها و آرزوهای هموطنان خویش پرداخته است، اوضاع تاسف بار آوارگان فلسطینی در اردوگاه ها و کشورهای عربی یکی از مضامین اصلی شعر او به شمار می رود که بخش وسیعی از دفترهای شعری شاعر را به خود اختصاص داده است. اشعار درویش در یک نگاه کلی آیینه ای تمام نما از احساسات مردم آواره و ستمدیده ای است که تمام حقوق انسانیشان پایمال شده و اینک او در مقام یک شاعر در پیشگاه افکار و وجدان عمومی بشر از این درد سخن می گوید. درویش برای رساندن فریاد مظلومیت ملت آواره فلسطین به گوش مخاطبان تلاش نموده از تمام ظرفیت های شعر عربی، به ویژه میراث بهره گیرد. او عاشق وطن و دردمند از آه و ناله ستمدیدگان و آوارگان فلسطینی است، اما شخصیتی سوداوی مزاج و متشائم نیست و رنج و اندوه تنها بر صلابت و پایداری و مبارزه طلبی او افزوده است. با توجه به اینکه شعر درویش پژواک دردها و آرزوهای مردم زمانه خویش و نبض تپنده ادبیات مقاومت فلسطین است، در این مقاله سعی بر آن است تا بر مبنای روش توصیفی – تحلیلی، بازتاب رنج و اندوه آوارگان فلسطینی در شعر وی مورد بررسی قرار گیرد.