مقاله عنوان فارسی: تکریم مهمان و جلوه آن در ساختار فضایی خانه های سنتی ایران (عنوان عربی: إکرام الضیف و مظاهره فی الهیکل المکانی للمنازل التقلیدیه فی إیران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در معرفت اخلاقی از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تکریم مهمان و جلوه آن در ساختار فضایی خانه های سنتی ایران (عنوان عربی: إکرام الضیف و مظاهره فی الهیکل المکانی للمنازل التقلیدیه فی إیران)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: اخلاق و معماری
مقاله تکریم مهمان
مقاله خانه های سنتی (کلیدواژه عربی: الأخلاق والفن المعماری
مقاله إکرام الضیف
مقاله المنازل التقلیدیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولیزاده اوغانی محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: ولیزاده اوغانی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
تکریم مهمان یکی از مولفه های اخلاق اسلامی بوده و در بسیاری از کتب اندیشمندان، آیات و روایات اسلامی بر آن تاکید شده است. با نگاهی عمیق به ساختار فضایی خانه های سنتی ایران، می توان توجه به تکریم و بزرگداشت مهمان را در آن به شکل ملموسی مشاهده کرد. هدف این پژوهش، تحلیل و بررسی جلوه یکی از مولفه های اخلاق اسلامی یعنی تکریم مهمان در ساختار فضایی خانه های سنتی ایران می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. ابتدا از طریق شیوه های تحقیق کتابخانه ای، مفهوم تکریم مهمان از کتب برخی صاحب نظران، اندیشمندان و آیات و روایات اسلامی استخراج شده، سپس جلوه تکریم مهمان در ساختار فضایی خانه های سنتی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.