مقاله عنوان فارسی: تکریم حیات و تحولات تقنینی ایران (عنوان عربی: تکریم الحیاه و التطورات التقنینیه فی إیران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۹۵ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تکریم حیات و تحولات تقنینی ایران (عنوان عربی: تکریم الحیاه و التطورات التقنینیه فی إیران)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: حق حیات
مقاله جرم انگاری
مقاله رفتارهای ناقض حق حیات
مقاله مجازات های سالب حیات
مقاله قتل ترحمی (کلیدواژه عربی: الحیاه
مقاله التجرم
مقاله الاعمال ناقضه
مقاله لحق الحیاه
مقاله عقوبات سالب الحیاه
مقاله الرجم)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عینی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: البرزی ورکی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی امین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
قانونگذار ایران متاثر از حقوق اسلام و در راستای تکریم حیات، جرایم سالب حیات اعم از عمد و غیر عمد را جرم انگاری کرده و برای آن ها ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در نظر گرفته است. با وجود این برخی از احکام قانونی به ویژه در قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰) با پاسداشت حیات انسانی موافقت ندارد. از مهمترین این موارد، سپردن اجرای کیفرهای سالب حیات به دست افراد در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ و ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی، وجود کیفر رجم در ماده ۸۳ قانون مذکور، اعدام افراد زیر ۱۸ سال و مبهم بودن حکم قتل ناشی از ترحم در این قانون است. لذا قانون گذارکیفری با توجه به این ایراد در لایحه مجازات اسلامی (مصوب بهمن ماه ۱۳۹۰) تغییراتی ایجاد کرده و اصولا اجرای کیفرهای سالب حیات را به دادگاه سپرده است و از ذکر صریح مجازات رجم درلایحه مزبور خودداری کرده است. همچنین از حکم قتل ترحمی ابهام زدایی کرده و برای اجرای کیفر سالب حیات افراد زیر ۱۸ سال نیز محدودیت های خاصی قائل شده است، با وجود این لایحه مجازات اسلامی مصون از کاستی نیست و این مقاله ضمن آشکارکردن ایرادها، پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه می کند.