مقاله عنوان فارسی: توزین ایمان و کفر در ترازوی مصلحت (عنوان عربی: توزین الإیمان والکفر فی میزان المصلحه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در معارف عقلی از صفحه ۲۰۳ تا ۲۳۳ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: توزین ایمان و کفر در ترازوی مصلحت (عنوان عربی: توزین الإیمان والکفر فی میزان المصلحه)
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: معارف دینی
مقاله مصلحت
مقاله عقلانیت نظری احتمالی
مقاله غزالی
مقاله صدرالمتالهین شیرازی
مقاله پاسکال (کلیدواژه عربی: المعارف الدینیه
مقاله المصلحه
مقاله العقلیه النظریه الإحتمالیه
مقاله الغزالی
مقاله صدرالدین الشیرازی
مقاله باسکال)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوئی ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
قرآن، پیشوایان دینی و اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان، بارها به استدلالی پرداخته اند که با برانگیختن خوی تجارت پیشگی، آدمیان را به سوی ایمان فرامی خواند. این پرداخت اقناعی یا جدلی، کفه ایمان را در ترازوی مصلحت سنجی آدمیان، سنگین تر از کفه کفر نشان می دهد؛ زیرا انسان ها به هنگام داوری میان گزاره ها، به گزینشی روی می آورند که دربردارنده بیشترین مصالح و کم ترین زیان برای آنان باشد. بر این اساس چون کافران به این سنجش می پردازند، ناگزیر از پذیرش گزاره های دینی خواهند بود؛ زیرا حتی احتمال صدق آنها نیز می تواند بیشترین و پایدارترین مصالح را برای آنان برآورد و دشوارترین خطرها را از آنان دور سازد. این استدلال می تواند کافران را با تردید روبه رو ساخته و زمینه مناسبی برای حاکمیت ایمان مبتنی بر برهان فراهم آورد.
این شیوه استدلال، شخص جاهل و شکاک میان ایمان و بی ایمانی را در مقام عمل نیز از سرگردانی خارج می سازد؛ هم چنانکه در هنگامه های شک و آشفتگی فکری بر دلگرمی مومنان نیز خواهد افزود.