مقاله عنوان فارسی: تفکیک قوا؛ رویای تقدیس شده (عنوان عربی: تفکیک السلطات، رؤیا أصبحت مقدسه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در حکومت اسلامی از صفحه ۹۹ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تفکیک قوا؛ رویای تقدیس شده (عنوان عربی: تفکیک السلطات، رؤیا أصبحت مقدسه)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: تفکیک قوا
مقاله قدرت
مقاله نظام سیاسی
مقاله استبداد
مقاله کنترل (کلیدواژه عربی: تفکیک السلطات
مقاله القدره
مقاله النظام السیاس
مقاله الاستبداد
مقاله السیطره)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کدخدایی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: جواهری طهرانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تفکیک قوا، نظریه ای است که در چند سده اخیر، به یکی از مشهورترین نظریات مطرح در حوزه اندیشه سیاسی، تبدیل شده است تا جایی که در کلام و قلم برخی نویسندگان و مترجمان، رنگی از تقدس به خود گرفته و معیاری برای ارزش گذاری نظام های سیاسی قلمداد گردیده است. این در حالی است که صرف نظر از چالش های کارکردی این نظریه و علی رغم تلاش های صورت گرفته در تکمیل و ترویج آن، همچنان از تناقضات و نواقص تئوریک متعددی، رنج می برد.
در نوشتار حاضر، نخست به نقد فهم نادرست تفکیک گرایان از قدرت و انسان و پس از آن واکاوی خطای تاریخی «مونتسکیو» در مدل سازی این نظریه و در نهایت، ناکارآمدی تفکیک قوا در تامین غایات مطلوب نظریه پردازان پرداخته شده و تلاش گردیده است، ضرورت پردازش نظریه ای جایگزین، مبتنی بر اندیشه های بومی و متناسب با اقتضائات حیات نوین جوامع بشری، اثبات گردد.