مقاله عنوان فارسی: تفسیر آیات دال بر فطری بودن خداشناسی (عنوان عربی: تفسیر الآیات الداله علی فطریه التوحید) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات تفسیری از صفحه ۷۹ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تفسیر آیات دال بر فطری بودن خداشناسی (عنوان عربی: تفسیر الآیات الداله علی فطریه التوحید)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: آیات فطرت
مقاله فطرت
مقاله عالم ذر
مقاله عالم الست
مقاله خداشناسی (کلیدواژه عربی: آیات الفطره
مقاله الفطره
مقاله عالم الذر
مقاله عالم ألست
مقاله التوحید)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدخواه محمدابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
دلیل فطرت یکی از دلایل خداشناسی است که قرآن نیز بر آن تاکید دارد. فطرت دارای گرایش های متعددی است که یکی از آنها گرایش به سوی کمال مطلق است. آیات ناظر بر وجود فطرت خداجویی در انسان را می توان در چهار دسته سامان داد: آیاتی که به راحت بر فطرت دلالت دارد. آیاتی که پیامبران را مذکر معرفی نموده است. آیاتی که بیانگر آن است که دسته ای از مشرکان علی رغم باورمندی شان نسبت به خداوند، به شرک ربوبی گرفتار گشته اند و آیاتی که به بازگویی جریان عالم ذر یا الست مربوط است. بر خلاف روش معمول محققان قرآنی در بررسی آیات مربوط به فطرت که به بررسی و تفسیر آیات دسته اول و چهارم بسنده می کنند می بایست همه آیات گروه های چهارگانه فوق مورد توجه قرار گیرد.