مقاله عنوان فارسی: تفتازانی و بحث امامت در شرح مقاصد (عنوان عربی: التفتازانی و بحث الإمامه فی شرح المقاصد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در معارف عقلی از صفحه ۱۲۹ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تفتازانی و بحث امامت در شرح مقاصد (عنوان عربی: التفتازانی و بحث الإمامه فی شرح المقاصد)
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: تفتازانی
مقاله شرح مقاصد
مقاله امامت بلافصل
مقاله نصوص جلی
مقاله نصوص خفی
مقاله عدالت صحابه (کلیدواژه عربی: التفتازانی
مقاله شرح المقاصد
مقاله الإمامه بلافصل
مقاله النصوص الواضحه
مقاله النصوص المبهمه
مقاله عداله الصحابه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدرپور احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
نوشتار پیش رو، نگاهی کوتاه و گذرا به واکاوی شبهه های تفتازانی در کتاب شرح مقاصد درباره وجود نصوص جلی بر امامت بلافصل امیرالمومنین (ع) و نشان دادن ناتوانی شبهه های او در انکار این نصوص است. مهم ترین این شبهه ها، عدم شهرت و تواتر این نصوص از سویی و عمل نکردن اصحاب به آنها از سوی دیگر است. چون یکی از پیش فرض های شبهه اخیر، اعتقاد به عدالت صحابه است، این مساله نیز به صورت کوتاه بررسی شده است. البته در بیان منابع احادیث، بیشترین توجه به منابع اهل سنت بوده است.