مقاله عنوان فارسی: تعریف تربیت و تطبیق آن بر حرکت فلسفی (عنوان عربی: تعریف التربیه و تطبیقها علی الحرکه الفلسفیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در تربیت اسلامی از صفحه ۷ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تعریف تربیت و تطبیق آن بر حرکت فلسفی (عنوان عربی: تعریف التربیه و تطبیقها علی الحرکه الفلسفیه)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: تعریف تربیت
مقاله حرکت در فلسفه
مقاله تحول تدریجی در گستره زمان (کلیدواژه عربی: تعریف التربیه
مقاله الحرکه فی الفلسفه
مقاله التحول التدریجی فی اطار الزمان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعرافی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدنقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشاهده متن نوشتار حاضر، با هدف تمرکز بر مفهوم تربیت و ارائه تعریفی نو از آن بر اساس روش توصیفی- تحلیلی، در صدد است تا با استمداد از مفاهیم فلسفی، میزان انطباق مفهوم «تربیت» بر مفهوم «حرکت در فلسفه» را تبیین نماید. بدین منظور، در بخش اول، معانی لغوی واژه تربیت در سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی بررسی و برای راه یابی به معنایی واحد از این واژه در زبان عربی، از میان دو ریشه «رب ب» و «ر ب و»، ماده دوم ترجیح داده شد. بخش بعدی پژوهش، کاربردها و اصطلاحات تخصصی تربیت را بررسی کرده، با طبقه بندی تعاریف موجود و تبیین دو گونه روش شناسی برای تعریف تربیت (تعریف ارزشی و تعریف تحلیلی)، رهیافت دوم را مدنظر قرار داد و با این تحلیل که «تغییر و تحول تدریجی در گستره زمان» عنصر اصلی تربیت به شمار می رود، فرضیه تطبیق مفهوم تربیت با مفهوم حرکت در فلسفه را پیش کشید. در ادامه، عناصر شش گانه حرکت در فلسفه بر مفهوم تربیت تطبیق شد و میزان انطباق مفهوم تربیت بر مقولاتی که فلاسفه حرکت را در آنها جاری می دانند، مورد بررسی قرار گرفت و در پایان، تعریفی از تربیت ارائه شد.