مقاله عنوان فارسی: تعامل قبیله با عقیده در عصر بعثت (عنوان عربی: تعاطی الفکر القبلی مع العقیده فی عصر البعثه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در کلام اسلامی از صفحه ۳۳ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تعامل قبیله با عقیده در عصر بعثت (عنوان عربی: تعاطی الفکر القبلی مع العقیده فی عصر البعثه)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: بعثت
مقاله عقیده
مقاله فرهنگ اعتقادی
مقاله قبیله
مقاله فرهنگ قبیله ای
مقاله تعامل (کلیدواژه عربی: البعثه
مقاله العقیده
مقاله الفکر العقائدی
مقاله القبیله
مقاله الفکر القبلی
مقاله التعامل)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: محبی محمدعارف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
فرهنگ دینی از فطرت انسانی برخاسته و بر بنیان «عقیده» به اصول و ارزش های وحیانی استوار می شود. هسته اصلی و عنصر کانونی در نظام اعتقادی دین، عقیده توحیدی یعنی «خدامحوری» می باشد. بر اساس همین مرکزیت اعتقادی است که منطق دین شکل گرفته، نهادها و سرمایه های اجتماعی در راستای شکوفاسازی فطرت و ساحت معنوی انسان و جامعه انسانی سازمان می یابد. اما فرهنگ قبیله، بر بنیان «خودمداری» و «خون گرایی» استوار است. منیت در متن این تفکر قرار داشته و همه چیز با معیار «من» سنجیده می شود. «من» در این منطق همان من طبیعی و جسمانی است. انعکاس منیت در عینیت اجتماعی، ساحت های گوناگون جامعه را با محوریت خون و نسب سامان دهی می نماید. در نوشتار حاضر سعی شده است تا چگونگی تعامل فرهنگ قبیله ای با فرهنگ اعتقادی دین در عصر بعثت نشان داده شود.